Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη

24 Απριλίου 2023
«Λιτανεύσαμε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στους δρόμους της Κυψέλης, ψάλλοντες
«Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ελευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»»

patrida.info

Επικοινωνία
210 2241460
Ζαλοκώστα 5, Αθήνα 106 71
Copyright 2023 patrida.info